Kom in contact

Training

We hebben de competenties die data gedreven organisatieontwikkeling ondersteunen als dakpannen over elkaar gelegd (Professor Albert van Assen ƚ). Dit maakt het mogelijk na te gaan tot welk niveau iemand competent is voor het werken aan specifieke deliverables; voorbeelden:
 • Het in beeld brengen en simuleren van de huidige processen.
 • Het verzamelen van de juiste data voor een root-cause analyses.
 • Het faciliteren van een groep deskundigen die een procesmodellen opstellen
 • Het ontwerpen van een nieuwe fabriek of organisatie.
U kijkt hoe competent U bent, wat U nog verder wilt ontwikkelen en of U gecertificeerd wilt zijn.
“Mine” jezelf door hieronder te beginnen en jezelf op te werken. Vink de vakjes aan waaraan uw competenties voldoen, laat zien welke nog ontwikkeld moeten worden.
DELIVERABLES

 • ontwerp en maak monitors
 • textmining in een organisatorische context; potentieel
 • meetbare / niet-meetbare / ervaringen en verwachtingen / evenementen /
  levensveranderende gebeurtenissen
 • het opnieuw ontwerpen van een proceslogboek / parameterinstellingen
 • proces- en productrelaties – marktmanden
 • TIED- (Schumacher) & oorzaakanalyse
 • ontwerpregels voor evenementen, processen, teams en de perspectieven van mensen
 • minimale structuur
 • tegel wijs ontwikkeling van teams
 • omgaan met niet-naleving
 • domeinspecifieke systemen en structuren
 • stroomprestaties
 • analyseren van stromingsstructuren
 • procesmijnen in de praktijk (coursera etc.)
 • beleid: doelen en inzet
 • zachte systemen methodiek (Checkland)
 • sociotechnische analyses en ontwerp
 • Statistische procescontrole (validatie <-> DOE)
 • kwalitatieve procesanalyses (Qmap)

GEGEVENS

 • Tekst mijnen
 • Structuursimulatie ontwikkelen
 • Ontwerp structureel logboek
 • Processmining tools
 • Statistische analysehulpmiddelen
 • UR-U-sjablonen
 • Maak een logboek
 • Datastructuur opzetten
 • Data ophalen
Aarzel niet als u hulp nodig hebt en neem contact met ons op.
Wij geven u gratis en vrijblijvend advies over welke cursus(sen) voor u van toepassing zijn.