Kom in contact

Mining Improvements

people ~ processes ~ data

UR-U

U werkt, organiseert, verleent diensten …. vooral ook voor anderen. U groeit, wijzigt koers, krimpt in en denkt: “daar zit meer in”.

U professionaliseert niet alleen vaktechnisch, U werkt zelfstandig of samen met en voor anderen en kunt praktisch en functioneel omgaan met data; zodat mensen graag een beroep op U doen.

UR-U is er voor U!

  • U hecht er waarde aan om de bestaande productie of dienstenstroom en potentiële verbeteringen objectief en snel in beeld te krijgen. Daarbij gebruikt U data, zonder veel mensen lastig te vallen.
  • U wilt een gefundeerd beeld hebben van hoe Uw nieuwe lay-out en organisatie eruit gaan zien. Wat het U opbrengt en kost.
  • U wilt Uw zelfstandigheid en samenwerkingsvaardigheden aantoonbaar op professioneel niveau brengen en maakt daarbij praktisch en functioneel gebruik van data: UR-ok.
  • U zoekt naar innovatieve partners voor de langere termijn: UR-U!

Onze missie

“Het op basis van data faciliteren van organisatieontwikkeling door het professionaliseren van mensen en het verbeteren van processen”
People
We professionaliseren medewerkers in het zelfstandig werken, het samenwerken en het werken voor hun klanten. Bij het beheersen, verbeteren en vernieuwen denken zij in processen maken zij praktisch en functioneel gebruik van kennis en data.
We helpen U de goede organisatie op te zetten voor Uw klanten, Uw medewerkers en Uw toeleveranciers; end-to-end.
Process
Diensten verlenen, produceren, beheersen, verbeteren, samenwerken, innoveren en ontwikkelen zijn Uw processen, ze voegen waarde toe aan Uw relaties.
We helpen U Uw organisatie, gebaseerd op data, inzichtelijk te krijgen en procesgericht te verbeteren. Processmindedness is de sleutel.
Data
Data maakt het mogelijk wereldwijd bij te dragen aan verbeteren zonder in een vliegtuig te stappen. Het werkt kwantitatief en objectief en U hoeft niet meteen iedereen voor ‘lastig te vallen’. Met dezelfde data kunt U ook monitoren, hetgeen de basis is voor Uw sturen en verbeteren.
We delven verbeteringen uit data. Snel, objectief en zonder mensen bijzonder lastig te vallen. We professionaliseren U in het praktisch en toegepast gebruiken van data.

Aanbod

Project

Wat U wilt! We analyseren, verbeteren, ontwerpen en implementeren.

Met UR-U als een PROJECT tonen wij U hoe Uw organisatie daadwerkelijk functioneert. We voorspellen hoe zij presteert als zij zich verbetert. We implementeren de verbetering. We monitoren het resultaat.

 

Training

U verbetert zelf of met de U bekende professionals. U bepaalt immers wat er verbeterd gaat worden en door wie.

Wellicht kunnen we U helpen met UR-U als een TRAINING. We asessen het niveau van verbeteraars, geven trainingsadvies en waar nodig geven we de training zelf. Ze variëren van het maken van procesmodellen, het praktisch gebruik maken van kennis en data, tot en met het processen zelf organiseren.

Monitor

De stap van analyse naar dashboard is klein.

Als alarmfunctie voor wanneer het uit de hand loopt. Om de geschiedenis van een product te traceren. Om te toetsen of U compliant werkt. Als de basis voor het continu verbeteren. Als simulatieomgeving door het voorspelen van de effecten van voorgenomen aanpassingen, nog voordat ze überhaupt ingevoerd worden.
Dit alles biedt UR-U als een MONITOR.

Partnership

U hebt een unieke uitdaging en wilt deze ingevuld zien.

Met UR-U als een OPDRACHT werken we samen om een verbeterslag te maken.

U heeft wel data maar niet de organisatie voor het data-gedreven verbeteren. Het is niet Uw corebusiness, maar U ziet wel de enorme waarde ervan.

Met UR-U als een ABONNEMENT verrichten wij het werk voor U.

U ziet in dat de combinatie van data, processen en mensen U voorop in Uw business zetten.

Met UR-U als een ontwikkelings-PARTNER krijgt u alle UR-U-tools ter beschikking en ontwikkelen we samen aan de hand van vooruitstrevende cases.

Schrijf je in

Laat deze mogelijkheden niet liggen
Geen agenda items gevonden

Contact

UR-U bv
Tolstraat 15
5301 AX
Zaltbommel

31620440714
info@ur-u.com

Professionalisering werkvloer
Procesbeheersing
Zelfsturing
Continu verbeteren
Agile
Flow
Lean
QRM
Organisatieontwikkeling
Organisatieontwerp
Lay-out
Big Data
Datamining
Processmining
Profiling